Zrušení dvou důležitých autobusových linek

Měsíc prosinec byl pro cestující, kteří využívají linkové autobusy, smutný. Byli nuceni se rozloučit se svými dvěma oblíbenými autobusovými spoji. Autobus jezdící na trase Studená-Telč-Třebíč-Brno a zpět byl zrušen. Zrušena byla též linka spojující města na trase Dačice-Brno a zpět. Zejména druhá jmenovaná, která spojovala velký počet měst a vesnic, byla velmi využívaná. Spojovala města jako Jemnice, Moravské Budějovice, Hrotovice, Dukovany a Ivančice s jihomoravskou metropolí. Cestující nemuseli nikde přestupovat, nikde čekat na další spoj a dostali se pohodlným přímým spojem až do Brna. V lednu nového roku už se touto linkou bohužel ale neprojedou.
linkový autobus
Zrušení těchto dvou spojů má společného jmenovatele. Důvodem zrušení spojů je to, že každý z nich spojoval tři kraje a to je pro českého dopravce, který obě linky provozoval, problém. K tomuto aspektu se také přidala skutečnost, že se kraj Vysočina nedohodl s krajem Jihomoravským.
Zrušení linek se dotklo nejen studentů, kteří spoj pravidelně využívali, ale také pracujících a seniorů. Autobusy, kterými se mohli lidé do Brna pravidelně dopravit, dosud nebyly nahrazeny. Lidé se vzbouřili a vznikla také petice. Situaci řeší také starosta obce Dačice a starostka Hrotovic.
Na otázku jak se dopravovat mezi výše zmíněnými obcemi a moravskou metropolí, dopravce odpovídá, že lidé mají využívat vlakových spojů. V obou případech je nutné využít vlaky do Třebíče a do Jihlavy. To je ovšem komplikované a pro cestující také časově náročné.
cestující v autobuse
Odpovědí na otázku, jak situaci se zrušenými spoji vyřešit, by mohl být některý ze soukromých dopravců. Potenciál linky je velký, proto by bylo vhodné najít za starého dopravce novou alternativu. Doufejme, že se časem dočkáme a na trase Dačice-Brno a Studená-Brno se znovu objeví linkové autobusy. Otázkou ovšem zůstává to, jak by soukromník s oběma linkami naložil.

4 roky ago