Odolné a bezpečné autofólie Llumar


Odolné a bezpeÄné autofólie Llumar

U nás instalované autofólie Llumar odolávají bez problémů běžné manipulaci s autosklem, dokonce i úderům, otevírání, mytí a běžnému poÅ¡krábání. Pokud jste opatrnými majiteli vozu, vydrží vám autofólie Llumar tÅ™eba až 10 let. SamozÅ™ejmÄ› nejsou nezniÄitelné a pÅ™i neÅ¡etrné manipulaci bude jejich životnost nižší. Provedeme vám také odborné a Å¡etrné odstranÄ›ní stávajících folií, pokud jde o výrobek, se kterým nejste spokojeni, nebo jsou nÄ›jak poÅ¡kozeny. Poté vám doporuÄíme, jaké folie by byly pro konkrétní vůz nejvhodnÄ›jší a provedeme profesionální a precizní instalaci.

Předložení atestu

Pokud i u nás necháte aplikovat autofólie Llumar, obdržíte od nás atest, což je potvrzení o provedené úpravÄ› a tónování vaÅ¡eho autoskla. Ten následnÄ› pÅ™edkládáte Policii pÅ™i případných kontrolách. Rádi vám zodpovíme vaÅ¡e dotazy, doporuÄíme vhodná Å™eÅ¡ení ohlednÄ› autoskel a folií, pro co nejvÄ›tší spokojenost s naÅ¡imi výrobky. Pouze kvalitní práce a Å¡piÄkový výrobek totiž zajistí správné fungování folie a zlepší funkce autoskla.

2 roky ago